บู๊ทส์
บู๊ทส์
Update: 14/06/2560 | views: 736
          "ในปัจจุบันมีเพียงบางบริษัทเท่านั้นที่จะกล้าพูดได้ว่า ธุรกิจหลักของบริษัทตนนั้นสั่งสมมาจากประสบการณ์ทางการค้าตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 19 และ 20 จนถึงปัจจุบันยุคศตวรรษที่ 21" เรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากในประวัติความเป็นมาของการดำเนินธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จมาโดยตลอดของเรา ทั้งที่ต้องประสบกับภาวะเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองภายในสหราชอาณาจักร และทั่วโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ในเดือนกรกฎาคม 2006 กลุ่มบริษัทมหาชนในเครือของบู๊ทส์ ได้รวมกิจการกับบริษัทมหาชนในเครือพันธมิตร Unichem เพื่อก่อตั้งกลุ่มพันธมิตรบู๊ทส์ขึ้นเป็นกลุ่มบริษัทระหว่างประเทศที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพและความงามซึ่งมุ่งเน้นด้านเวชภัณฑ์ เรามีเครือข่ายร้านค้าปลีกมากกว่าประมาณ 3,330 แห่งใน 25 ประเทศทั่วโลก เครือข่ายขายส่งและกระจายสินค้าที่ให้บริการลูกค้ามากกว่า 170,000 คน รวมทั้งเภสัชกรอิสระอีกเป็นจำนวนมาก
Boots ชั้น, 2 The Mercury Ville @Chidlom
Contact : 02-694-5900
Opening Hours : 10.00 - 22.00
 
© 2018 Mercury Ville @Chidlom. Space of Delicious © 2018 Mercury Ville.