เพนฟรีโพร์ยู
Update: 05/03/2018 | views: 1368
     PainFree4You เป็นคลินิกเกี่ยวกับการปรับจัดโครงสร้างกระดูก โดยผู้เชี่ยวชาญระบบประสาทกล้ามเนื้อและกระดูกสันหลัง ดร.เสถียร สว่างโลก (หมอเปิ่น) "ไคโรแพรคติก" เป็นศาสตร์ของการจัดกระดูกที่เป็นที่ยอมรับจากองค์กรอนามัยโลก และในประเทศไทยเองก็ได้มีการออกใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ ให้แก่ ไคโรแพรคติกแพทย์ โดยอยู่ภายใต้การดูแลของกองการประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข และสมาคมไคโรแพรคติกแห่งประเทศไทย 

     ศาสตร์วิชาการแพทย์ไคโรแพรคติก เป็นแขนงการดูแลสุขภาพโดยตรวจรักษาระบบประสาท การดูแลกระดูกสันหลัง และข้อต่างๆในร่างกายเพื่อให้ระบบประสาททำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่จ่ายยา ใช้เข็ม หรือผ่าตัด ด้วยการรักษาความผิดปกติของโครงสร้างและการเคลื่อนไหวของร่างกาย หรือการคลาดเคลื่อนจากตำแหน่งปกติของข้อกระดูกสันหลัง เนื่องจากกระดูกสันหลังเป็นจุดศูนย์กลางของดุลยภาพในการเคลื่อนไหวของร่างกาย ฉะนั้นหากมีความผิดปกติเกิดขึ้นในบริเวณนั้น อาจจะมีผลกระทบต่อระบบประสาทซึ่งควบคุมร่างกายทั้งหมด การแพทย์ไคโรแพรคติกจะเน้นถึง ความสมดุลของระบบโครงสร้าง สภาวะจิต และสารเคมีต่างๆในร่างกาย ในปัจจุบันศาสตร์วิชาการแพทย์ไคโรแพรคติก เป็นที่รู้จักมากที่สุดในด้านการแพทย์ทางเลือกสมัยใหม่ (รักษาโดยไม่ผ่าตัดหรือใช้ยา) โดยตอนนี้ PainFree4You มีทั้งหมด 6 สาขา 
PainFree4You ชั้น, 4 The Mercury Ville @Chidlom
Contact : 02-252-7729
Opening Hours : 11.00 - 22.00
 
© 2018 Mercury Ville @Chidlom. Space of Delicious © 2018 Mercury Ville.