คิคูยะ
Update: 06/08/2018 | views: 539
คิคูยะ (Kikuya) เป็นบริการซัก อบรีด ระดับมืออาชีพที่มีประสบการณ์มากกว่า 60 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทเมื่อปี 1956 ที่เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ตอบสนองการใช้ชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนไป เข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะวัยทำงานที่มีข้อจำกัดเรื่องเวลา โดยเราเข้ามาจัดการเรื่องซัก รีด เต็มรูปแบบ และมีการพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดความไว้วางใจอย่างมาก ทำให้ธุรกิจเติบโตมีมากกว่า 150 สาขา และได้มีการขยายการลงทุนเข้ามายังประเทศไทย ปัจจุบันมีประมาณ 23 สาขาในกรุงเทพมหานคร ขยายสาขามาเรื่อยจนมาถึงย่านชิดลม ที่สาขาเมอร์คิวรี่วิลล์ ให้บริการอยู่ที่ชั้น 2 ติดกับร้าน Have a Zeed 
 
Kikuya ชั้น, 2 The Mercury Ville @Chidlom
Contact : 098-383-4896
Opening Hours : 10.00 - 20.00
 
© 2018 Mercury Ville @Chidlom. Space of Delicious © 2018 Mercury Ville.