อัตราค่าบริการจอดรถ 2561
อัตราค่าบริการจอดรถ 2561
Update: 1/12/2018 | views: 8286
ศูนย์การค้าเดอะ เมอร์คิวรี่ วิลล์ แอท ชิดลม ขอแจ้งปรับอัตราค่าจอดรถ
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 1

 
อัตราค่าบริการจอดรถ
วันจันทร์ - วันศุกร์ กรณีมียอดซื้อสินค้าและบริการ
• จอดฟรี 15 นาทีแรก • 100-300 บาท       ฟรี 1 ชั่วโมง
• เกิน 15 นาที นับเป็น 1 ชั่วโมง คิดอัตราค่าจอด 50 บาท/ชั่วโมง • 301-500 บาท       ฟรี 2 ชั่วโมง
• เกิน 12 ชั่วโมง คิดอัตราเหมาจ่าย 1,500 บาท/วัน • 501-1,000 บาท     ฟรี 3 ชั่วโมง (ประทับตราได้ 2 คัน)
  • 1,001-3,000 บาท  ฟรี 4 ชั่วโมง (ประทับตราได้ 2 คัน)
  • 3,000 บาท ขึ้นไป   ฟรี 6 ชั่วโมง (ประทับตราได้ 3 คัน)
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ - วันหยุดนักขัตฤกษ์ กรณีมียอดซื้อสินค้าและบริการ
• จอดฟรี 3 ชั่วโมงแรก • 1,500-3,000 บาท  ฟรี 6 ชั่วโมง (ประทับตราได้ 3 คัน)
• ชั่วโมงถัดไป คิดอัตรา 50 บาท/ชั่วโมง • 3,000 บาท ขึ้นไป   ฟรี 8 ชั่วโมง (ประทับตราได้ 3 คัน)
• เกิน 12 ชั่วโมง คิดอัตราเหมาจ่าย 1,500 บาท/วัน  
 
หมายเหตุ: 
- หากจอดเกิน 24 ชั่วโมง คิดอัตราเหมาจ่ายเพิ่มวันละ 1,500 บาท
- ยอดการใช้จ่ายสามารถรวมใบเสร็จได้วันต่อวันเท่านั้น
© 2018 Mercury Ville @Chidlom. Space of Delicious © 2018 Mercury Ville.