FOOD Photography Workshop & Photo Contest
FOOD Photography Workshop & Photo Contest
FOOD Photography Workshop & Photo Contest
Update: 27/4/2561 | views: 259
ศูนย์การค้า The Mercury Ville @Chidlom ร่วมกับ แคนนอน (ประเทศไทย) ร่วมค้นหาสาวกแคนนอนผู้มีพรสวรรค์และชื่นชอบในการถ่ายภาพ เข้าร่วมแข่งขันถ่ายภาพในกิจกรรม "FOOD Photography Workshop & Photo Contest" at Mercury Ville ชิงรางวัลเงินสดกว่า 5 รางวัล รางวัลสูงสุด มูลค่า 20,000 บาท ในวันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561

รายละเอียดของรางวัล
ประเภท "เมนูอาหาร"
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินสด 20,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินสด 10,000 บาท
รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล เงินสด 5,000 บาท
ประเภท "บรรยากาศ/Rooftop Bar" จำนวน 1 รางวัล    เงินสด 10,000 บาท
ประเภท "ของหวานและเครื่องดื่ม" จำนวน 1 รางวัล    เงินสด 10,000 บาท
พิเศษ! รางวัล Populike จำนวน 1 รางวัล    เงินสด 3,000 บาท


กำหนดการกิจกรรม
วันนี้ - 30 เม.ย. รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
7 พ.ค. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าแข่งขัน ผ่านทางเพจ https://www.facebook.com/TheMercuryVille.Chidlom
12 พ.ค. ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมเทคนิคการถ่ายภาพและร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
13-20 พ.ค. ผู้เข้าแข่งขันส่งภาพเข้าประกวด (สูงสุด 5 ภาพต่อคอนเซ็ปต์) ที่ e-mail: canonphotoworkshop@gmail.com
1 มิ.ย. ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล ผ่านทางเพจ https://www.facebook.com/TheMercuryVille.Chidlom เวลา 13.00 น.


เงื่อนไขและวิธีการสมัคร
 • ส่งรุ่นกล้องแคนนอน และ Serial No พร้อมผลงานภาพถ่ายอาหารจำนวน 1 ภาพ ที่ "Line ID : Photoworkshops" หรือ สอบถามเพิ่มเติมโทร 087-702-1211
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ผ่านเพจ https://www.facebook.com/TheMercuryVille.Chidlom ในวันที่ 7 พ.ค. 61 (เฉพาะผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 30 ท่านเท่านั้น ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมและกิจกรรมการแข่งขันในวันที่ 12 พ.ค. 61)


เงื่อนไขการส่งภาพเข้าประกวดและมีสิทธิ์ในการรับรางวัล
 • ต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยตนเอง และเป็นภาพจากกิจกรรม "FOOD Photography Workshop & Photo Contest" เท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์การส่งภาพเข้าประกวดเฉพาะผู้ใช้กล้อง Canon และได้เข้าร่วม Workshop เท่านั้น
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดห้ามทำการตัดต่อ/แต่งภาพให้ผิดไปจากต้นฉบับ แต่สามารถทำการปรับแต่งสีสัน, ความมืด/สว่าง, ตัดส่วนภาพ, ลบจุดฝุ่นและเพิ่มความคมชัดของภาพได้
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องมีภาพต้นฉบับด้วย หากไม่มีไฟล์ภาพต้นฉบับ จะถือว่าสละสิทธิ์
 • สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน โดยด้านที่ยาวที่สุดของภาพต้องมีขนาด 2048 พิกเซล อีกด้านให้เป็นไปตามสัดส่วนของภาพตามการพิจารณาของผู้ส่งภาพ
 • สามารถส่งภาพได้ท่านละ 5 ภาพ ต่อ 1 คอนเซ็ปต์ และสามารถส่งได้ทั้ง 3 คอนเซ็ปต์
 • หมดเขตส่งภาพ วันที่ 20 พ.ค. 2561 เวลา 24.00 น.
 • ภาพทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวด ผู้จัดการประกวดมีสิทธิ์ใช้ภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์โดยไม่มีเงื่อนไขหรือข้อเรียกร้องผลประโยชน์ใดๆจากเจ้าของภาพผู้ส่งเข้าประกวด ดังนั้นผู้ส่งภาพเข้าประกวดควรทำความเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขในข้อนี้ก่อนส่งผลงาน
 • คำตัดสินของผู้จัดการประกวด ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล ผ่านทางเพจ https://www.facebook.com/TheMercuryVille.Chidlom ในวันที่ 1 มิ.ย. 61 เวลา 13.00 น.
 
© 2018 Mercury Ville @Chidlom. Space of Delicious © 2018 Mercury Ville.