เมอร์คิวรี่ วิลล์ ใจดี "ให้จอดฟรี! 6 ชั่วโมง"
เมอร์คิวรี่ วิลล์ ใจดี "ให้จอดฟรี! 6 ชั่วโมง"
เมอร์คิวรี่ วิลล์ ใจดี "ให้จอดฟรี! 6 ชั่วโมง"
Update: 10/8/2560 | views: 1071
ศูนย์การค้า เดอะ เมอร์คิวรี่ วิลล์ แอท ชิดลม มีนโยบายปรับอัตราค่าบริการจอดรถ เพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการในวันจัทร์ - ศุกร์ จอดฟรี! 2 ชั่วโมงแรก* และ วันเสาร์ - อาทิตย์ (หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์) จอดฟรี! 6 ชั่วโมงแรก* ทั้งนี้ทางศูนย์ฯ มีโซน Ladies Parking เพิ่มความสะดวกสำหรับคุณผู้หญิงพร้อมให้บริการที่ชั้น A2 อีกด้วย

เงื่อนไข: 
วันจันทร์ - ศุกร์  จอดฟรี 2 ชั่วโมงแรก ชั่วโมงถัดไปเริ่มต้นที่ 20 บาท, 30 บาท, 60 บาท ตามลำดับ (ในกรณีไม่มีการประทับตราจากศูนย์ฯ)
หรือใช้ตราประทับจากยอดการใช้บริการ ดังนี้
  • ยอดใบเสร็จตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป ประทับตรา จอดฟรี 3 ชั่วโมง
  • ยอดใบเสร็จตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไป ประทับตรา จอดฟรี 6 ชั่วโมง
  • ยอดใบเสร็จตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ประทับตรา จอดฟรี 8 ชั่วโมง
วันเสาร์ -อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  จอดฟรี 6 ชั่วโมงแรก ชั่วโมงถัดไปเริ่มต้นที่ 350 บาท (ในกรณีไม่มีการประทับตราจากศูนย์ฯ) 
หรือใช้ตราประทับจากยอดการใช้บริการ ครบ 3,000 บาทขึ้นไป ประทับตรา จอดฟรี 8 ชั่วโมง

ระยะทดลองอัตราใหม่ ตั้งแต่ 15 ส.ค. - 15 พ.ย. 2560 จุดประทับตราที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-658-6001 ต่อ 107
 
© 2015 Mercury Ville.The Venue fo Urban Flag in town Chidlom © 2015 Mercury Ville.