ลูกค้า UOB รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 2,500 บาท
ลูกค้า UOB รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 2,500 บาท
Update: 6/11/2018 | views: 79
รับสิทธิประโยชน์พิเศษ ด้านการเงินและไลฟ์สไตล์ พร้อมรับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 2,500 บาท สําหรับลูกค้าใหม่ UOB Privilege Banking ที่มียอดเงินฝาก เงินลงทุน และ/หรือกองทุนรวมกับธนาคารยูโอบี มูลค่ารวมกันตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป ณ วันที่สมัครและคงยอดรวมกับธนาคาร เฉลี่ย 3 เดือน นับจากเดือนที่ สมัครสมาชิกตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป ตามข้อกําหนดและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด / โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากสื่ออื่นๆของธนาคาร

เงื่อนไข
 • คุณสมบัติลูกค้าที่สมาชิกใหม่ UOB Privilege Banking กับธนาคารฯตั้งแต่ 1 ม.ค.- 30 มิ.ย. 2561 ที่จะได้รับ Starbucks e-coupon ต้องเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
  • มียอดบัญชีเงินฝาก เงินลงทุน และ/หรือ กองทุนรวมกับธนาคารฯในวันสมัครสมาชิกฯมูลค่ารวมกันตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป และ คงยอดรวมกับธนาคารฯตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไปเฉลี่ยเป็นเวลา 3 เดือนนับจากเดือนที่สมัครสมาชิกฯ หรือ
  • ลูกค้าที่สมัครสมาชิกใหม่ UOB Privilege Banking กับธนาคารฯโดยซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต เป็นเจ้าของกรมธรรม์ภายใต้ชื่อเดียวกัน ชำระค่าเบี้ยประกันในปีที่สมัครสมาชิกฯ ไม่ยกเลิกกรมธรรม์ในช่วง Free Look และต้องมีค่าเบี้ยประกันในแต่ละประเภทประกันชีวิตดังนี้
   • ประกันชีวิตสามัญ (Ordinary Life) ค่าเบี้ยประกันรายปี 5 แสนบาทขึ้นไป
   • ประกันชีวิตควบรวมหน่วยลงทุน แบบชำระค่าเบี้ยฯรายงวด( PRUhappy link) ค่าเบี้ยประกันรายปี 5 แสนบาทขึ้นไป
   • ประกันชีวิตควบรวมหน่วยลงทุน แบบชำระค่าเบี้ยฯครั้งเดียว ( PRUwealth link) ค่าเบี้ยประกัน 5 ล้านบาทขึ้นไป
 • กรณีบัญชีร่วม ธนาคารฯจะนำยอดเงินในบัญชีร่วมหารด้วยจำนวนผู้ถือบัญชีในบัญชีร่วมก่อน แล้วจึงนำมารวมกับยอดเงินในบัญชีส่วนตัว และลูกค้าจะได้รับ Starbucks e-Coupon 1 สิทธิ์ เฉพาะเจ้าของบัญชีหลักเท่านั้น
 • จำกัดการรับ Starbucks e-Coupon ไม่เกิน 1 สิทธิ์ ต่อท่าน
 • กรณีลูกค้าสมัครสมาชิกใหม่ทั้ง Wealth Banking และ Privilege Banking ระหว่าง 1 ม.ค.- 30 มิ.ย. 2561 ธนาคารฯจะพิจารณาการให้ Starbuck e-Coupon ตามเงื่อนไขจากสถานะสมาชิกที่สมัครล่าสุดกับธนาคารฯเท่านั้นและไม่เกิน 2,500 บาท
 • ธนาคารฯ จะจัดส่ง Starbucks e-Couponให้ลูกค้าภายใน 60 วันหลังจาก 3 เดือนที่ลูกค้าสมัครสมาชิกฯ เป็น UOB Privilege Banking ใหม่ โดยธนาคารจะจัดส่ง ผ่านระบบ SMSไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ท่านให้ไว้กับธนาคาร หลังจากที่ลูกค้าได้รับ SMS แล้ว ท่านต้องดาวน์โหลด Starbucks e-Coupon จาก link ที่ได้ระบุไว้ซึ่งลูกค้าสามารถตรวจสอบระยะเวลาการใช้งาน และมูลค่าเงินที่ระบุใน e-Coupon และนำไปสแกน QR Code เพื่อใช้สิทธิ์ที่ร้านสตาร์บัคส์โดยต้องสแกนจากหน้าจออุปกรณ์สื่อสารเท่านั้น
 • ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ เงื่อนไขของการบริการโดย Starbucks ภายใต้ระบบStarbucks e-Coupon กรณีที่ลูกค้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ Starbucks Customer Care เบอร์ 02-157-9449 โดยตรง
 • กรณีลูกค้าฝากเงิน 5 ล้านบาทมูลค่าของกำนัล เทียบเท่า ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 05% - 0.2% ต่อปี
 • ท่านสามารถศึกษาสิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับลูกค้า UOB Privilege Banking ได้ที่นี่


 
© 2018 Mercury Ville @Chidlom. Space of Delicious © 2018 Mercury Ville.