ยิ่งรูด ยิ่งคุ้ม รับคะแนนสะสมเพิ่ม 50%
ยิ่งรูด ยิ่งคุ้ม รับคะแนนสะสมเพิ่ม 50%
Update: 6/7/2561 | views: 165
ยิ่งรูด ยิ่งคุ้ม รับคะแนนสะสมเพิ่ม 50% เมื่อมียอดใช้จ่ายสกุลเงินบาทในประเทศสะสมรวมครบ 5,000 บาทขึ้นไป/ลูกค้า/เดือน (คะแนนสะสมพิเศษจะคำนวณให้สำหรับยอดใช้จ่ายสะสมรวมไม่เกิน 50,000 บาท/ลูกค้า/เดือน)

รับเพิ่ม! Starbucks e-Coupon มูลค่า 200 บาท สำหรับลูกค้า 1,000 ท่านแรก ที่รูดใช้จ่ายสกุลเงินบาทในประเทศครบ 10 ครั้ง/เดือน โดยไม่จำกัดยอดใช้จ่ายขั้นต่ำในการรูด (จำกัดการรับ Starbucks e-Coupon 200 บาท/ลูกค้า/เดือน) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารยูโอบี สาขาเมอร์คิวรี่วิลล์ ชั้น 3 หรือศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 02-285-1555


เงื่อนไขการรับคะแนนสะสมเพิ่ม 50%
 • คะแนนสะสมเพิ่ม 50% จะคำนวณให้สำหรับยอดใช้จ่ายสกุลเงินบาทในประเทศสะสมรวมไม่เกิน 50,000 บาทแรกของแต่ละเดือนในช่วงเวลารายการส่งเสริมการขาย สำหรับยอดใช้จ่ายส่วนเกิน 50,000 บาท จะได้รับคะแนนสะสมอัตราปกติตามแต่ละประเภทบัตร
 • ธนาคารจะทำการบันทึกคะแนนสะสมพิเศษ (ส่วนเพิ่มจากคะแนนสะสมอัตราปกติ) เข้าบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก 60 วันนับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณคะแนนสะสมเพิ่ม 50% ผู้ถือบัตรจะต้องทำการติดต่อมายังธนาคารเพื่อขอให้ตรวจสอบความถูกต้องภายใน 90 วันนับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2560 เป็นต้นไป คะแนนสะสม UOB Reward Point พิเศษจะไม่ถูกคำนวณให้สำหรับรายการใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติสำหรับแต่ละบัตรเครดิต ถึงแม้ว่าผู้ถือบัตรจะจ่ายเงินเข้าไปในบัตรเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติก็ตาม
 • สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม ธนาคารจะคำนวณเครดิตคืนเพิ่มอีก 0.2% สำหรับยอดใช้จ่ายสกุลเงินบาทในประเทศสะสมรวมไม่เกิน 50,000 บาทแรกของแต่ละเดือนในช่วงเวลารายการส่งเสริมการขาย สำหรับยอดใช้จ่ายส่วนเกิน 50,000 บาท จะได้รับเครดิตคืนอัตราปกติของบัตร

เงื่อนไขการรับ Starbucks e-Coupon
 • ธนาคารจะทำการสรุปยอดทุกสิ้นวันพุธของแต่ละสัปดาห์ และส่ง SMS เพื่อแจ้งลูกค้าที่ได้รับ Starbucks e-Coupon ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์นั้นๆ จนกว่าจะครบสิทธิ์ ลูกค้า 1,000 ท่านแรกของเดือน
 • เงื่อนไขการใช้ e-Coupon เป็นไปตามที่ธนาคารและบริษัทสตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จำกัดกำหนด
 • ลูกค้าสามารถนำ e-Coupon ที่ได้รับมาสแกน QR Code เพื่อใช้สิทธิ์ที่ร้านสตาร์บัคส์ โดยต้องสแกนจากหน้าจออุปกรณ์สื่อสารเท่านั้น
 • มูลค่าเงินจะแสดงอยู่บน e-Coupon ลูกค้าสามารถนำมาใช้ซ้ำได้ จนกว่ายอดเงินในคูปองจะหมดไป
 • คูปองดังกล่าวไม่สามารถทำการเปลี่ยนเป็นเงินสด, โอนเงินไปสู่บัตรหมายเลขอื่น, ไม่สามารถเติมเงินในบัตรสตาร์บัคส์การ์ดหรือเพิ่มเติมยอดเงินใน e-Coupon ได้
 • คูปองดังกล่าวสามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายของทางร้านได้
 • สิทธิ์ดังกล่าวสามารถใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้บน e-Coupon

เงื่อนไขทั่วไป
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถทำได้เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบีที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ธนาคารทำการบันทึกคะแนนสะสมเพิ่ม 50% และแจ้งสิทธิ์การรับ Starbucks e-Coupon
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขายนี้จะนับเฉพาะรายการใช้จ่ายที่ได้ชำระตามรหัส Merchant Category Code (MCC) ที่ทาง VISA และ MasterCard กำหนด และยึดถือวันที่ทำรายการขออนุมัติ (Transaction Date) เท่านั้น
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณคะแนนสะสมพิเศษและจำนวนครั้งในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่รวมยอดใช้จ่ายในหมวดน้ำมัน, ประกันทุกประเภท, กองทุนต่างๆ, รายการผ่อนชำระสินค้าสำหรับยอดที่ยังไม่เรียกเก็บ, รายการแบ่งยอดชำระ(IPP Conversion)ที่เรียกเก็บรายเดือนครั้งแรกตั้งแต่เดือนเม.ย.61เป็นต้นไป, รายการตัดค่าสาธารณูปโภคอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิตเป็นรายเดือนตามคำสั่งที่ผู้ถือบัตรให้ไว้แก่ธนาคาร, รายการ UOB CUSTOMER CARE, รายการ UOB LADY LUXE PAY, ยอดเบิกเงินสดล่วงหน้า, การโอนเงิน, รายการที่ใช้จ่ายเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ, รายการแลกเงินตราต่างประเทศผ่านบัตรเครดิต, ดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมทุกประเภท และรายการใช้จ่ายต่างๆ ที่ถูกยกเลิกภายหลัง
 • ยอดใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเดียวกัน จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบ ยอดใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณรวมกัน
 • การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์ BQ3 (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่ง 3 บาท/ครั้ง) ภายในช่วงรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบให้ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว ยกเว้นผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี วีซ่า อินฟินิท ไม่ต้องลงทะเบียน SMS
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
 • การรับสิทธิ์จะเริ่มมีผลใช้ได้กับยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ตั้งแต่เดือนที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนเป็นต้นไป และจะไม่มีผลย้อนหลังไปถึงยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในเดือนที่ผ่านมาแล้ว
© 2018 Mercury Ville @Chidlom. Space of Delicious © 2018 Mercury Ville.