UOB Friday Surprise กินเท่าไหร่จ่ายครึ่งเดียว - King Kong
UOB Friday Surprise กินเท่าไหร่จ่ายครึ่งเดียว - King Kong
Update: 8/23/2018 | views: 136
เซอร์ไพรส์ประจำวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 ที่ร้าน King Kong สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต UOB กับแคมเปญ UOB Friday Surprise กินเท่าไหร่จ่ายครึ่งเดียว และแลกรับเครดิตเงินคืน 50% เพียงแลกคะแนนสะสมเท่ากับยอดซื้อ/เซลล์สลิป (จำกัดการและคะแนนสะสมไม่เกิน 1,000 คะแนน/บัญชีบัตร (รวมบัตรหลักและบัตรเสริม)/วันที่ร่วมรายการ) พิเศษ! รับส่วนลดทันที 10% สำหรับบุฟเฟต์ (จากราคาปกติก่อนรวมค่าบริการและภาษี) พิมพ์ KK วรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่ง SMS มาที่ 4545111 (ค่าส่ง 3 บาท/ครั้ง) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย ที่ร้าน King Kong สาขาเมอร์คิวรี่วิลล์ ชั้น 3
 

เงื่อนไขรายการ
 • รายการนี้ให้เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบี ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจและบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร และไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ธนาคารเครดิตคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต
บัตรเครดิตยูโอบี วีซ่า อินฟินิท และ พรีวิไมลส์ พริวิเลจ แบงก์กิ้ง
แลกรับเครดิตคืน 70%
บัตรเครดิตอื่น ๆ
แลกรับเครดิตคืน 50%
 • ลูกค้า UOB Privilege Banking ต้องมียอดเงินฝาก เงินลงทุน และ/หรือกองทุนรวมกับธนาคารฯ มูลค่ารวมกันมากกว่าหรือเท่ากับ 3 ล้านบาทขึ้นไป ณ วันใช้สิทธิ์ประโยชน์นี้จนถึงวันที่ธนาคารเครดิตคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต
 • ยกเว้นบัตรเครดิต UOB VISA INFINITE ไม่ต้องมีเงื่อนไขขั้นต่ำยอดเงินฝาก เงินลงทุน และ/หรือกองทุนรวมกับธนาคารฯ
 • ลูกค้า UOB Privilege Banking ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรอื่น ๆ นอกเหนือจากบัตร INFINITE และบัตร PRIVI Miles PVB ทีมียอดเงินฝาก เงินลงทุน และ/หรือกองทุนรวมกับธนาคารฯ มูลค่ารวมกันน้อยกว่า 3 ล้านบาท ณ วันใช้สิทธิ์ประโยชน์นี้จนถึงวันที่ธนาคารเครดิตคืน เข้าบัญชีบัตรเครดิต

 
 
 • ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนผ่าน SMS มายังหมายเลขที่กำหนดไว้ในสื่อส่งเสริมการขายภายในวันที่ร่วมรายการเท่านั้น กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบให้ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว (ค่าส่ง SMS 3 บาท/ครั้ง)
 • ผู้ถือบัตรเครดิตที่ลงทะเบียนร่วมรายการและใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตจะต้องมีคะแนนสะสมมากกว่าหรือเท่ากับยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในวันที่ 24 ส.ค. 61 ที่ King Kong ทุกสาขา โดยธนาคารจะทำการหักคะแนนสะสมและเครดิตคืน เข้าบัญชีบัตรเครดิตบัตรหลักภายใน 30 วันทำการ หลังจากวันศุกร์ที่ผู้ถือบัตรทำรายการใช้จ่ายตามที่กล่าวมาข้างต้น ธนาคารจะเครดิตคืนตามจำนวนคะแนนสะสมและยอดใช้จ่ายที่ระบุข้างต้นแต่ไม่เกิน 1,000 คะแนน/ลูกค้า/ตลอดรายการ
 • ยอดใช้จ่ายของบัตรหลัก และบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเดียวกัน จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลักโดยใช้คะแนนสะสมของผู้ถือบัตรหลักในการแลกรับเครดิตคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต
 • กรณีที่ผู้ถือบัตรได้รับเครดิตคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตจากรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของธนาคารในช่วงระหว่างรายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารจะเครดิตคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตจากรายการส่งเสริมการขายที่ลูกค้าจะได้รับสูงสุดเพียงรายการเดียวเท่านั้น
 • เครดิตคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • ยอดใช้จ่ายไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
 • คะแนนสะสม UOB Rewards ที่ถูกตัดออกจากบัญชีบัตรเครดิตของท่านในรายการส่งเสริมการขายนี้ จะไม่สามารถยกเลิกหรือคืนได้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
 • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณเครดิตคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต ผู้ถือบัตรจะต้องทำการติดต่อมายังธนาคาร เพื่อขอให้ตรวจสอบความถูกต้องภายใน 3 เดือนนับจากวันศุกร์ที่ผู้ถือบัตรทำรายการใช้จ่ายตามที่กล่าวมาข้างต้น
 • ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า การจำหน่ายสินค้าและบริการ กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้าน King Kong โดยตรง
© 2018 Mercury Ville @Chidlom. Space of Delicious © 2018 Mercury Ville.