เงินฝากออมทรัพย์ Ultra Savings ดอกเบี้ยสูงสุด 1.5%
เงินฝากออมทรัพย์ Ultra Savings ดอกเบี้ยสูงสุด 1.5%
Update: 9/13/2018 | views: 44
Pro_1403_3.jpg

อัตราดอกเบี้ย
วงเงินฝาก ดอกเบี้ย (ต่อปี)
  น้อยกว่า 1 แสนบาท 0.80 %
  ตั้งแต่ 1 แสนบาท แต่ไม่ถึง 10 ล้านบาท 1.50 %
  ตั้งแต่ 10 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 50 ล้านบาท 1.30 %
  ตั้งแต่ 50 ล้านบาท ขึ้นไป 0.80 %

เงื่อนไขและรายละเอียดผลิตภัณฑ์
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท
 • ลูกค้า 1 ราย เปิดบัญชีได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น (ทุกสาขารวมกัน)
 • สามารถถอนได้ 2 ครั้งต่อเดือน โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม การถอนเงินครั้งต่อไปในเดือนนั้น จะเสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 50 บาท
 • ยอดเงินคงเหลือขั้นต่ำ 500 บาท (กรณีลูกค้าต้องการถอนเงินให้ยอดเงินคงเหลือต่ำกว่าที่ธนาคารกำหนดจะต้องติดต่อสาขาเจ้าของบัญชีเพื่อปิดบัญชี)
 • ธนาคารคำนวณดอกเบี้ยให้ตามยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน และสามารถเบิกถอนดอกเบี้ยให้ทุกวันที่ 10 ของเดือน
 • การคำนวณภาษีดอกเบี้ยรับเป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศธนาคาร
 • เปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 – 31 ธันวาคม 2561

เงื่อนไขการรับกระเป๋าใส่สมุดบัญชีธนาคาร
 • สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Ultra Savings ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป พร้อมดาวน์โหลด หรือแสดง Thanachart Connect โมบายแอพ รับฟรี กระเป๋าใส่สมุดบัญชีธนาคาร มูลค่า 390 บาท
 • ลูกค้า 1 ราย รับของสมนาคุณได้สูงสุด 1 ชิ้น เท่านั้น โดยสามารถรับของได้ที่สาขาของธนาคารธนชาต ณ วันที่เปิดบัญชี และของสมนาคุณไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสดได้
 • ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2561 หรือจนกว่าของจะหมด
© 2018 Mercury Ville @Chidlom. Space of Delicious © 2018 Mercury Ville.