เทคนิคการยื่นภาษี ของอาชีพฟรีแลนซ์
เทคนิคการยื่นภาษี ของอาชีพฟรีแลนซ์
Update: 4/29/2017 | views: 140
ฟรีแลนซ์เป็นหนึ่งอาชีพที่เรียกได้ว่ารายได้ค่อนข้างดี แต่ก็มีความเสี่ยงในหลายๆด้านโดยเฉพาะการละเลยเรื่องยื่นภาษี ที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาโดนเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้หากไม่เตรียมตัวให้ดี วันนี้มี

5 ขั้นตอนเตรียมตัวแบบง่ายๆมาฝากกันค่ะ
  1. บันทึกรายได้และข้อมูลของทุกงานที่มีการจ้าง จะช่วยทำให้เรารู้ว่าภายในระยะเวลา 1 ปี เรามีรายได้เท่าไรและหากเกิดปัญหาเช่นเอกสารไม่ครบ จะได้แก้ไขได้ถูกจุด
  2. ขอเอกสารการหักภาษีจากผู้ว่าจ้างเสมอ กรณีที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% จากผู้ว่าจ้าง ต้องขอเอกสารการหักภาษีมาด้วยเสมอ ห้ามลืมเด็ดขาด
  3. เก็บเอกสารทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นสัญญาการจ้างงาน ใบหักภาษี ข้อมูลผู้ว่าจ้าง
  4. ปรึกษาสรรพากร เมื่อใกล้จะถึงกำหนดยื่นภาษี ให้มาลองคำนวณรายได้ของตัวเองว่าถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีหรือเปล่า หากต้องเสียแล้วคิดไม่ถูกแนะนำให้นำข้อมูลและเอกสารที่เตรียมไว้ตั้งแต่ข้อ 1-3 ไปปรึกษาสรรพากร
  5. ศึกษาการลดหย่อนภาษี หากต้องเสียภาษีควรศึกษาไว้แต่เนิ่นๆ ว่าอะไรสามารถลดหย่อนภาษีได้บ้าง เพื่อจะได้ไม่เสียใจทีหลัง
Website : https://www.thanachartbank.co.th
Facebook : https://www.facebook.com/thanachartbank/
Tanachart Bank floor1
Contact : 02-251-5821-3, 02-658-5503-4
Opening Hours : Everyday
© 2018 Mercury Ville @Chidlom. Space of Delicious © 2018 Mercury Ville.