Directory by category

We offers a collection of tasty, chic and affordable

ที่จอดรถสำหรับสุภาพสตรี

ศูนย์การค้า เดอะ เมอร์คิวรี่ วิลล์ แอท ชิดลม อำนวยความสะดวกให้กับสาวๆ เตรียมพื้นที่จอดรถสำหรับสุภาพสตรี (Lady Parking) ให้บริการที่บริเวณพื้นที่ A2 เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป อัตราค่าบริการจอดรถเป็นไปตามประกาศอัตราค่าบริการจอดรถของศูนย์ฯ ตั้งแต่ 15 มกราคม 2561

Lady Parking หมายถึง พื้นที่จอดรถสำหรับ
1.สุภาพสตรี  ที่มาคนเดียว หรือ
2.สุภาพสตรี ที่ขับรถ และมีผู้โดยสารที่เป็น สุภาพสตรี หรือ เด็กผู้หญิง หรือ
3.สุภาพสตรี ที่ขับรถ และมีผู้โดยสารที่เป็น เด็กผู้ชาย อายุไม่เกิน 12 ปี

อัตราค่าบริการจอดรถจักรยานยนต์

อัตราค่าบริการที่จอดรถจักรยานยนต์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2561 เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 1


หมายเหตุ:

- ยอดการใช้จ่ายสามารถรวมใบเสร็จได้วันต่อวันเท่านั้น

อัตราค่าบริการจอดรถ 2561

ศูนย์การค้าเดอะ เมอร์คิวรี่ วิลล์ แอท ชิดลม ขอแจ้งปรับอัตราค่าจอดรถ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2561 เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 1

 


หมายเหตุ:

- หากจอดเกิน 24 ชั่วโมง คิดอัตราเหมาจ่ายเพิ่มวันละ 1,500 บาท

- ยอดการใช้จ่ายสามารถรวมใบเสร็จได้วันต่อวันเท่านั้น